Ceník nehrazených výkonů :

 

I. potvrzování přihlášek - jesle, MŠ, studium na SŠ, VŠ á  100,-

" přihlášek na LT,zimní kurzy,rekreační pobyty - 100,-

povolování zájmové činnosti hudební,reklamní,sportovní vždy na 1 rok - 100,-

II. lékařské zprávy na přání žadatelů

- o zdravotním stavu dítěte pro různé účely/ prodloužení rod.

  dovolené,neplacené dovolené,zlepšení byt. situace,úprava pracovní

  doby atd. - 200,-

- o proběhlém onemocnění / pokud je vyžadováno kolektivním zařízením/ - 100,-

- lékařské zprávy pro účely soudu na žádost rodičů - 100,-

- odklad školní docházky - 100,-
- výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovní lékařství nebo sportovního lékaře -
  cena- 100,-

III. Další nehrazené výkony

- vystavení Zdravotního průkazu v potravinářství - 250,-

- nehrazené očkování,aplikace očkovací látky při nepovinném očkování - 100,-

- vystavení duplikátu očkovacího průkazu - 100,-

IV. Potvrzení žádosti o řidičský průkaz - 280,-

V. Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele - 440,-

VI. kosmetické úkony

- perforace ušního lalůčku klasickou metodou,zavedení dvou náušnic - 200,-

- nastření náušnic - cena dle typu náušnice od 400,- do 600,-

VII. Doplatky nepovinného očkování hrazeného státem

- Prevenar 13 - 480,-

- Silgard - 300,-